· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Contractació d’un servei d'informadors i auxiliars de servei, a prestar amb motiu de la celebració de les properes Festes de Sant Joan 2015, per tal d'implementar el Pla d'Autoprotecció dels jocs des Pla de les festes de Sant Joan

Núm. Exp: 004734/2015

Data aprovació: 02-06-2015

Òrgan aprovació: 

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 48.760,33 €

Data límit de presentació d'ofertes: 

Obertura pliques: 

Tràmit: Urgent

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       


Tornar