· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Altres contractes (administratius no típics; especials...)

Contracte de serveis d'administració i docència centre municipal d'arts de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 6178/2015

Data aprovació: 07-08-2015

Òrgan aprovació: Alcaldia

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 47.100,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 18-08-2015

Obertura pliques: S'anunciarà al perfil de contractant

Tràmit: Urgent

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 28-09-2015

Òrgan aprovació: Alcaldia

Empresa: Culturactiva SC

Import: 29.597,00 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 29-09-2015


 


Tornar