· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Subministrament

Adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació d'un equip de contenidors soterrats per a la recollida selectiva de residus a la plaça Federico Pareja de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 2015/2450

Data aprovació: 09-09-2015

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 20.300,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 19-10-2015

Obertura pliques: Dimecres dia 4 de novembre de 2015, a les 8.00 hores

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 23-03-2016

Òrgan aprovació: Junta de govern

Empresa: ANTONIO Y DIEGO SA

Import: 19.232,18 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 25-05-2016


 


Tornar