· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Adjudicació del contracte de serveis assistencials diversos per a usuaris del servei d'atenció social de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 2015/5067

Data aprovació: 09-09-2015

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 27.180,36 €

Data límit de presentació d'ofertes: 19-10-2015

Obertura pliques: Divendres dia 6 de novembre de 2015, a les 8,00 hores

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 20-01-2016

Òrgan aprovació: Junta de govern

Empresa: CREU ROJA ESPANYOLA DE LES ILLES BALEARS

Import: 27.180,36 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 07-04-2016


 


Tornar