· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Obres

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DE L'ACCÉS A LA URBANITZACIÓ DE CALA BLANCA

Núm. Exp: 7996/2015

Data aprovació: 23-09-2015

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 424.662,97 €

Data límit de presentació d'ofertes: 12-11-2015

Obertura pliques: Divendres, 20 de novembre de 2015, a les 8.00 h

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 17-12-2015

Òrgan aprovació: Alcaldia

Empresa: ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA

Import: 422.539,00 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 14-01-2016


 


Tornar