· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Contractació de l'assegurança del parc mòbil de vehicles de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 8827/2015

Data aprovació: 29-10-2015

Òrgan aprovació: Alcaldia

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 19.000,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 

Obertura pliques: 

Tràmit: Urgent

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 22-12-2015

Òrgan aprovació: Alcaldia

Empresa: AXA SEGUROS GENERALES, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Import: 34.095,90 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 23-12-2015


 


Tornar