· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Obres

Contractació de les Obres de reconstrucció d'un mur de contenció a l'estadi municipal de Son Marçal

Núm. Exp: 2015/10138

Data aprovació: 12-11-2015

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 50.869,49 €

Data límit de presentació d'ofertes: 04-12-2015

Obertura pliques: Dia 16 de desembre a les 8:00 al despatx d'alcaldia

Tràmit: Urgent

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 17-02-2016

Òrgan aprovació: Junta de govern

Empresa: CONSTRUCCIONES OLIVES SL

Import: 44.750,00 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 11-04-2016


 


Tornar