· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Contracte reservat del servei de manteniment de les urbanitzacions i les zones turístiques de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 10047/2015

Data aprovació: 10-02-2016

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 43.775,81 €

Data límit de presentació d'ofertes: 11-03-2016

Obertura pliques: 17-03-2016, a les 08:30 hores, a la Sala de Juntes

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 20-04-2016

Òrgan aprovació: Junta de govern

Empresa: FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT ILLA DE MENORCA

Import: 43.775,81 €

       


Tornar