· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Contracte del servei de desinfecció, desinsectació i desratització del casc urbà, urbanitzacions i edificis municipals del terme municipal de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 1972/2015

Data aprovació: 10-02-2016

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 57.997,38 €

Data límit de presentació d'ofertes: 11-03-2016

Obertura pliques: 17-03-2016, a les 08:00 hores, a la Sala de Juntes

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 01-06-2016

Òrgan aprovació: Junta de govern

Empresa: TRACTAMENTS MENORCA SL

Import: 53.000,00 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 05-07-2016


 


Tornar