· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Contracte del servei de vigilància, salvament, socorrisme i informació de les platges del municipi de Ciutadella de Menorca i la piscina descoberta municipal per a la temporada 2016

Núm. Exp: 1013/2016

Data aprovació: 17-03-2016

Òrgan aprovació: Alcaldia

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 207.926,45 €

Data límit de presentació d'ofertes: 01-04-2016

Obertura pliques: 08-04-2016, a les 08:00 hores, a la Sala de Juntes

Tràmit: Urgent

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 11-05-2016

Òrgan aprovació: Alcaldia

Empresa: MARSAVE MALLORCA SL

Import: 203.700,00 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 13-05-2016


 


Tornar