· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

PRORROGA de les empreses adjudicatàries de les concessions per a l'explotació dels serveis i intal·lacions temporals de les platges del terme municipal de Ciutadella, per a la temporada 2016

Núm. Exp: 2292/2016

Data aprovació:

Òrgan aprovació: 

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 

Data límit de presentació d'ofertes: 

Obertura pliques: 

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       


Tornar