· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Contracte del servei de lloguer, manteniment i neteja de sanitaris químics a diverses platges de Ciutadella de Menorca.

Núm. Exp: 1010/2016

Data aprovació: 16-03-2016

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 32.329,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 18-04-2016

Obertura pliques: 20-04-2016, a les 8:00 hores, a la Sala de Juntes

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 11-05-2016

Òrgan aprovació: Junta de govern

Empresa: LLOGUER DE SANITARIS PORTÀTILS SL

Import: 31.614,00 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 27-05-2016


 


Tornar