· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Altres contractes (administratius no típics; especials...)

Concessió d'ús privatiu per a l'explotació i manteniment de diverses parades del Mercat municipal del Peix de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 2347/2016

Data aprovació: 22-04-2016

Òrgan aprovació: Alcaldia

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 

Data límit de presentació d'ofertes: 06-05-2016

Obertura pliques: 10-05-2016, a les 08:00 hores, a la Sala de Juntes

Tràmit: Urgent

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 18-05-2016

Òrgan aprovació: Alcaldia

Empresa: MANUEL MEDINA ANGLADA

Import: 4.260,00 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 19-05-2016


 


Tornar