· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Subministrament

Contracte de subministrament d'una màquina peladora de porcs adults per a l'escorxador municipal de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 12405/2015

Data aprovació: 20-04-2016

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 36.830,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 

Obertura pliques: 18-05-2016, a les 8:00 hores, a la Sala de Juntes

Tràmit: Urgent

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 22-06-2016

Òrgan aprovació: Junta de govern

Empresa: BENEJAM REFRIGERACIÓN SLU

Import: 36.830,00 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 12-07-2016


 


Tornar