· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Contracte del servei d'assistència sanitària extrahospitalària durant les festes de Sant Joan 2016

Núm. Exp: 1874/2016

Data aprovació: 27-04-2016

Òrgan aprovació: Alcaldia

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 55.000,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 

Obertura pliques: 13-05-2016, a les 8:30 hores, a la Sala de Juntes

Tràmit: Urgent

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 08-06-2016

Òrgan aprovació: Junta de govern

Empresa: CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS

Import: 35.000,00 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 16-06-2016


 


Tornar