· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Contracte del servei de vigilància i seguretat privada, sense armes, a les dependències del servei d'atenció social de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 12401/2015

Data aprovació: 04-05-2016

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 17.890,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 08-06-2016

Obertura pliques: 17-06-2016, a les 8:00 hores, a la Sala de Juntes

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       


Tornar