· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Altres contractes (administratius no típics; especials...)

Concessió d'ús privatiu per a l'explotació i manteniment d'un quiosc municipal i zona de pinar, ubicat en el recinte de la piscina municipal a l'aire lliure de Sa Platja Gran de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 3835/2016

Data aprovació: 12-05-2016

Òrgan aprovació: Alcaldia

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 7.727,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 06-06-2016

Obertura pliques: 

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       


Tornar