· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Subministrament

Contracte de subministrament mitjançant adquisició de vestuari uniformat per a la Policia Local de Ciutadella de Menorca (2016)

Núm. Exp: 1738/2016

Data aprovació: 01-09-2016

Òrgan aprovació: Alcaldia

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 20.165,29 €

Data límit de presentació d'ofertes: 

Obertura pliques: 04-10-2016, a les 08:00 hores, a la Sala de Juntes. 21-10-2016, a les 08:00 hores, a la Sala de juntes. 11-11-2016, a les 08:00 hores, a la Sala de juntes. 13-12-2016, a les 08:00 hores, a la Sala de juntes.

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:  23-12-2016 10:12:00  

Data acord adjudicació: 21-12-2016

Òrgan aprovació: Junta de govern

Empresa: INSIGNA UNIFORMES SL

Import: 17.898,45 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 29-12-2016


 


Tornar