· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Altres contractes (administratius no típics; especials...)

Contracte d'arrandament d'una nau industrial per ubicar-hi el magatzem de la brigada municipal d'obres i serveis de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 7728/2016

Data aprovació: 14-09-2016

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 

Data límit de presentació d'ofertes: 03-10-2016

Obertura pliques: 10-10-2016, a les 08:00 hores, a la Sala de juntes. 24-10-2016, a les 08:00 hores, a la Sala de juntes.

Tràmit: Urgent

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       


Tornar