· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Contracte del servei de vigilància i seguretat privada, sense armes, a les dependències del servei d'Atenció Social de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 6990/2016

Data aprovació: 27-09-2016

Òrgan aprovació: Alcaldia

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 

Data límit de presentació d'ofertes: 09-11-2016

Obertura pliques: 11-11-2016, a les 08.30 hores, a la Sala de juntes. 12-12-2016, a les 08.00 hores, a la Sala de juntes: DESCONVOCADA. 13-12-2016, a les 08.30 hores, a la Sala de juntes. 20-12-2016, a les 08.00 hores, a la Sala de juntes.

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:  23-12-2016 9:58:32  

Data acord adjudicació: 21-12-2016

Òrgan aprovació: Junta de govern

Empresa: TRANSPORTES BLINDADOS SA

Import:

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 12-01-2017


 


Tornar