· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Obres

Contracte d'obres de millora del paviment del camí de Son Saura de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 4446/2016

Data aprovació: 09-11-2016

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 119.663,73 €

Data límit de presentació d'ofertes: 30-11-2016

Obertura pliques: 05-12-2016, a les 08:30 hores, a la Sala de juntes de l'Ajuntament. 14-12-2016, a les 09:00 hores, a la Sala de juntes de l'Ajuntament. 22-12-2016, a les 08:00 hores, al despatx de l'Alcaldia.

Tràmit: Urgent

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 21-12-2016

Òrgan aprovació: Junta de govern

Empresa: JUAN MORA SA

Import: 115.176,35 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 04-01-2017


 


Tornar