· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Contracte de serveis d'assistència tècnica per a la redacció del projecte i direcció facultativa de les obres de reforma del teatre des Born de Ciutadella de Menorca.

Núm. Exp: 7443/2016

Data aprovació: 25-01-2017

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 93.702,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 20-03-2017

Obertura pliques: 

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       


Tornar