· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Contracte de servei d'assistència sanitària extrahospitalària durant les festes de Sant Joan de Ciutadella de Menorca de 2017-2019, els dies des Be, i els dies 23, 24 i 25 de juny.

Núm. Exp: 8359/2016

Data aprovació: 25-01-2017

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 110.000,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 02-03-2017

Obertura pliques: 07-03-2017, a les 09.00 hores, al despatx de l'Alcaldia. 29-03-2017, a les 08.30 hores, al despatx de l'Alcaldia.

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 05-04-2017

Òrgan aprovació: Junta de govern

Empresa: CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS

Import: 102.039,96 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 04-05-2017


 


Tornar