· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Altres contractes (administratius no típics; especials...)

Contracte privat d'arrendament d'una nau industrial per a ubicar-hi el magatzem de la brigada municipal d'obres i serveis de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 2774/2017

Data aprovació: 24-03-2017

Òrgan aprovació: Alcaldia

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 

Data límit de presentació d'ofertes: 11-04-2017

Obertura pliques: 24-04-2017, a les 08.00 hores, a la Sala de juntes. 27-04-2017, a les 09.30 hores, a la Sala de juntes.

Tràmit: Urgent

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 12-05-2017

Òrgan aprovació: Alcaldia

Empresa: Sr. Juan Villalonga Iglesias i Sra. Juana Florit Florit

Import: 16.938,60 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 12-05-2017


 


Tornar