· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Contracte de servei de vigilància, salvament, socorrisme i informació de les platges del municipi de Ciutadella de Menorca i la piscina descoberta municipal per a la temporada 2017

Núm. Exp: 2155/2017

Data aprovació: 22-03-2017

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 229.100,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 18-04-2017

Obertura pliques: 27-04-2017, a les 09.00 hores, a la Sala de juntes. 02-05-2017, a les 09.00 hores, a la Sala de juntes. 10-05-2017, a les 11.00 hores, a la Sala de juntes

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 01-06-2017

Òrgan aprovació: Alcaldia

Empresa: Marsave Mallorca SL

Import: 226.800,00 €

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 01-06-2017


 


Tornar