· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Subministrament

Contracte de subministrament mitjançant adquisició de 1000 comptadors d'aigua potable

Núm. Exp: 791/2017

Data aprovació: 29-03-2017

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 22.300,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 18-04-2017

Obertura pliques: 

Tràmit: Urgent

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 21-06-2017

Òrgan aprovació: Junta de govern

Empresa: Elster Medición SAU

Import: 19.950,00 €

       


Tornar