· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Obres

Contracte d'obres de millora del carrer Mallorca, 2a fase, de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 1965/2017

Data aprovació: 05-04-2017

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 302.963,92 €

Data límit de presentació d'ofertes: 10-05-2017

Obertura pliques: 

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 21-06-2017

Òrgan aprovació: Junta de govern

Empresa: CONSTRUCCIONES OLIVES SL

Import: 215.100,00 €

       


Tornar