· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Contracte del servei de retirada, dipòsit i custòdia de vehicles de la via pública de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 3080/2015

Data aprovació: 17-05-2017

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 28.925,62 €

Data límit de presentació d'ofertes: 23-06-2017

Obertura pliques: 

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       


Tornar