· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Contractació del servei de neteja dels edificis i dependències de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.

Núm. Exp: 11485/2016

Data aprovació: 12-07-2017

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 496.556,57 €

Data límit de presentació d'ofertes: 26-08-2017

Obertura pliques: Es publicarà al perfil del contractant la composició de la mesa i la convocatòria per a l'obertura de sobres

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 25-10-2017

Òrgan aprovació: Junta de govern

Empresa: URBASER S.A.

Import: 449.207,95 €

       


Tornar