· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Contracte de serveis d'assistència tècnica per a la redacció del projecte d'adaptació arquitectònica, d'instal·lacions i equipament i posterior direcció facultativa de les obres d'adequació del Teatre des Born de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 6881/2017

Data aprovació: 12-07-2017

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 93.702,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 07-09-2017

Obertura pliques: 

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 22-11-2017

Òrgan aprovació: Junta de govern

Empresa: DOMINGO ENRICH MASCARÓ

Import: 88.000,00 €

       


Tornar