· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Contractació del servei de direcció, docència i gestió de l'escola municipal de música i arts escèniques i banda municipal de música de l'Ajuntament de Ciutadella per procediment obert, tramitació ordinària, oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació

Núm. Exp: 3332/2017

Data aprovació: 09-08-2017

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 816.335,26 €

Data límit de presentació d'ofertes: 06-09-2017

Obertura pliques: 

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       


Tornar