· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Obres

Licitació per a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte de reforma de la xarxa de clavegueram, aigües pluvials i aigua potable del c/ del Roser i Beat Ramón Llull (1ª fase) del terme municipal de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 8388/2017

Data aprovació: 27-09-2017

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 88.036,10 €

Data límit de presentació d'ofertes: 23-10-2017

Obertura pliques: 

Tràmit: Urgent

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       


Tornar