· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Obres

Licitació del contracte, per lots, de les obres de millora del paviment de diversos camins (La Vall i Cala en Turqueta) del terme municipal de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 1789/2017

Data aprovació: 04-10-2017

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 178.367,56 €

Data límit de presentació d'ofertes: 14-11-2017

Obertura pliques: 

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 13-12-2017

Òrgan aprovació: Junta de govern

Empresa: JUAN MORA S.A.

Import: 177.475,72 €

       


Tornar