· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Subministrament

Licitació del contracte del subministrament del vestuari amb destinació a la plantilla del cos de la policia local de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 3771/2017

Data aprovació: 11-10-2017

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 

Data límit de presentació d'ofertes: 10-11-2017

Obertura pliques: 

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       


Tornar