· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Licitació per a l'adjudicació del contracte del servei de la cobertura d'assegurances de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, dels organismes autònoms i ens públics.

Núm. Exp: 474/2018

Data aprovació: 19-01-2018

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 40.000,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 14-02-2018

Obertura pliques: 

Tràmit: Urgent

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:  06-02-2018 9:34:33  

Data acord adjudicació:

Òrgan aprovació:

Empresa:

Import:

       


Tornar