· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Obres

Licitació de la contractació de les obres de soterrament de la xarxa aèria de baixa tensió del c/ Mallorca, entre c/ Bisbe Juano i la Plaça dels Pins, del terme municipal de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 000812/2018

Data aprovació: 07-02-2018

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 62.889,74 €

Data límit de presentació d'ofertes: 19-02-2018

Obertura pliques: 

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       


Tornar