· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Licitació per a l'adjudicació del contracte del servei de retirada, dipòsit i custòdia de vehicles de la via pública de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 795/2018

Data aprovació: 14-02-2018

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 28.925,62 €

Data límit de presentació d'ofertes: 07-03-2018

Obertura pliques: 

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

Adjudicació

Data publicació al perfil:    
 

Data acord adjudicació: 06-04-2018

Òrgan aprovació: Junta de govern

Empresa: GRUAS QUINTANA MENORCA S.L.

Import:

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil:

Data acord: 07-05-2018


 


Tornar