· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Licitació per a l'adjudicació del contracte del servei de lloguer, manteniment i neteja de sanitaris químics a diverses platges de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 226/2018

Data aprovació: 14-02-2018

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 65.717,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 14-03-2018

Obertura pliques: 

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       


Tornar