· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Obres

Contracte d'execució de les obres de la documentació tècnica "Separata projecte xarxa clavegueram Cala Morell connexió aigües residuals Cala Morell-POICI" del terme municipal de Ciutadella de Menorca

Núm. Exp: 2103/2018

Data aprovació: 28-02-2018

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 1.029.403,10 €

Data límit de presentació d'ofertes: 03-04-2018

Obertura pliques: 

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       
Formalització del contracte

Data publicació al perfil: 31-07-2018

Data acord: 05-07-2018


 


Tornar