· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Consultes preliminars del mercat per a la contractació de l'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i dels seus organismes autònoms i ens públics

Núm. Exp: 5754/2018

Data aprovació: 25-05-2018

Òrgan aprovació: Alcaldia

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 

Data límit de presentació d'ofertes: 04-06-2018

Obertura pliques: 

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       


Tornar