· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Adjudicació del contracte del servei d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, els seus organismes autònoms i ens públics.

Núm. Exp: 

Data aprovació:

Òrgan aprovació: 

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 

Data límit de presentació d'ofertes: 

Obertura pliques: 

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       


Tornar