· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

CONSULTA PRELIMINAR DE MERCAT DIRIGIDA A LA POSTERIOR LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE DIVERSES ASSEGURANCES (PARC MÒBIL, RESPONSABILITAT PATRIMONIAL I RC, ACCIDENTS COL·LECTIUS I DANYS MATERIALS PATRIMONIALS), PER LOTS.

Núm. Exp: 8877/2018

Data aprovació: 24-10-2018

Òrgan aprovació: Junta de govern

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): ,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 03-11-2018

Obertura pliques: 

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       


Tornar