· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Serveis

Consulta preliminar de mercat dirigida als operadors econòmics actius amb la finalitat de realitzar un estudi de mercat dels sistemes actuals existents de conteig d'aforament, mitjançant càmeres i sistemes de software per a la posterior licitació

Núm. Exp: 11808/2018

Data aprovació: 12-11-2018

Òrgan aprovació: Alcaldia

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 

Data límit de presentació d'ofertes: 01-12-2018

Obertura pliques: Termini presentació: 4 de desembre a les 14h.

Tràmit: Ordinari

Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Ciutadella
Plaça des Born, 15
07760-Ciutadella (Menorca)
Tlf: 971-381050


Documentació

       


Tornar