Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Quin fandango! Exposició didàctica a l'Espai d'Art Xec Coll
10 novembre, 2017 - 25 novembre, 2017

Quin fandango!

Exposició didàctica a l'Espai d'Art Xec Coll
10 novembre, 2017 - 25 novembre, 2017

Ubicació:
Carrer des Seminari, 5
Ciutadella de Menorca

Grup Folklòric Sant Isidre