· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Adhesions ciutadanes a la declaració de Pilar Benejam i Arguimbau com a Filla Il·lustre de Ciutadella

Atesa la incoació de l’expedient que l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca manté obert per declarar Pilar Benejam i Arguimbau, catedràtica i pedagoga, Filla Il·lustre, en reconeixement als seus alts mèrits acadèmics i professionals, el /la sotasignat/ada,

EXPRESSA la seva adhesió, a títol personal, a l’expedient, i en suport a la idoneïtat de la distinció que li haurà de ser lliurada.

 
Formulari
   
Formulari
Nom:
Llinatges:
DNI: