· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Ofertes de feina


Recerca d'edictes per temes o paraula clauTítolData IniciData FiDies
Selecció per a la provissió d'una plaça d'oficial llauner, per contracte de relleu del 50% 15-04-201926-04-20192
Bases de la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per a nomenaments de funcionaris interins com a assessor jurídic-lletrat municipal (TAE) 02-04-201924-04-20190
Bases de la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per a nomenaments de funcionaris interins com a tècnic d’administració general (TAG) 02-04-201919-04-20190
Oferta d'ocupació en col·laboració amb el SOIB per a la contractació d‘una persona titulada per a l’exercici de tasques de treballador/a familiar, als Serveis Socials Municipals 04-04-201909-04-20190
Oferta d'ocupació en col·laboració amb el SOIB per la contractació d'un/a assessor/a jurídic, a l’àrea d’Organització, Serveis Jurídics. 06-02-201915-02-20190
Oferta d'ocupació en col·laboració amb el SOIB per la contractació d'un/a subaltern/a per un centre educatiu, al Servei d’Educació. 29-01-201913-02-20190
Oferta d'ocupació en col·laboració amb el SOIB per la contractació d'un/a treballador/a social, a l’àrea Socioeducativa, als Serveis Socials . 06-02-201911-02-20190
Oferta d'ocupació en col·laboració amb el SOIB per la contractació d'un/a oficial llauner, al Servei de la Brigada Municipal 22-01-201904-02-20190
Oferta d'ocupació en col·laboració amb el SOIB per la contractació d'un/a ajudant d'electricista, al Servei de la Brigada Municipal 04-10-201824-10-20180
Convocatòria de selecció, per mitjà de concurs oposició, de personal funcionari interí per a la creació d’una borsa de treball de tècnic d’administració general (TAG) i de tècnic d’administració especial (TAE) per a exercir tasques de suport jurídic per als serveis d’Urbanisme, de Contractació pública i en l’àmbit jurídic de Serveis Generals de l’Ajuntament. 27-08-201814-09-20180
123456
 

Edictes pendents de publicació al BOIB