· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Ofertes de feina


Recerca d'edictes per temes o paraula clauTítolData IniciData FiDies
Oferta d'ocupació en col·laboració amb el SOIB per la contractació d'un/a ajudant d'electricista, al Servei de la Brigada Municipal 04-10-201824-10-20180
Convocatòria de selecció, per mitjà de concurs oposició, de personal funcionari interí per a la creació d’una borsa de treball de tècnic d’administració general (TAG) i de tècnic d’administració especial (TAE) per a exercir tasques de suport jurídic per als serveis d’Urbanisme, de Contractació pública i en l’àmbit jurídic de Serveis Generals de l’Ajuntament. 27-08-201814-09-20180
Bases que han de regir la creació d’una borsa de treball d’arquitectes tècnics per a prestar serveis com a funcionari interí de l’Ajuntament de Ciutadella 28-05-201821-08-20180
Resolució de persones admeses a la convocatòria de la creació d’una borsa de treball d’arquitectes tècnics. 07-08-201821-08-20180
Resolució de la convocatòria de selecció d’un professional per proveir el lloc de treball de gerent del Patronat Municipal de l’Hospital. 22-12-201722-01-20180
Resolució d'admesos i exclosos per a la selecció com a personal laboral temporal del càrrec de gerent del Patronat Municipal de l'Hospital. 23-11-201707-12-20170
Bases per a la creació d’una borsa de treball per a prestar serveis, si escau, com a jardiner amb categoria d’oficial cmo a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca 16-10-201706-11-20170
Resolució de les al·legacions presentades contra la resolució que estableix la llista d'aspirants aprovats a la borsa de caps de jardiners. 27-06-201727-07-20170
Bases per a la selecció de professionals graduats o diplomats en turisme per formar part d'una borsa per, si fos procedent, cobrir temporalment el lloc de tècnic en turisme 25-05-201715-06-20170
Ordre de prelació de les persones que formen part de la borsa de cap de jardiners 05-05-201719-05-20170
123456
 

Edictes pendents de publicació al BOIB