Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Edictes


Recerca d'edictes per temes o paraula clauTítolData IniciData FiDies
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per ampliac ió d'activitat de restaurant al pati interior a Plaça dels Pins, 46 28-06-201712-07-201714
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra sense projecte consistents en formació de bany de comerç de venda de productes alimentaris a Plaça Llibertat, 9 21-06-201706-07-20178
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra sense projecte d'adequació de nau per a magatzem i venda a l'engròs de souvenirs a C/ Industrials, 25-Bis (POICI) 21-06-201706-07-20178
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per supressió de barreres ar quitectòniques al CEP PINTOR TORRENT 13-06-201727-06-20170
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per a estintolament a oficin es a Avda. Constitució, 6-8 13-06-201727-06-20170
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per ampliació d’activitat de local bar-cafeteria a Major des Born 15/carreró des Palau 13-06-201727-06-20170
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat Venda de menjars per endur a Av. Jaume I El Conqueridor, 1 13-06-201726-06-20170
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per a hotel d’interior a c/ Sant Sebastià, 12 09-06-201722-06-20170
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra Ampliació de local en planta soterrani per magatzem de supermercat a Avda. Baladre, 25 de la urb. cala Blanca 31-05-201714-06-20170
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat Venda al detall de roba i complements a Venda al detall de roba i complements 30-05-201712-06-20170
12345678910...
 

Edictes pendents de publicació al BOIB