· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Edictes


Recerca d'edictes per temes o paraula clauTítolData IniciData FiDies
Ampliació del termini d’informació pública acordat pel Ple de l’Ajuntament en data 20 de desembre de 2018, relatiu a l’aprovació inicial dels documents integrants de la revisió del PGOU de Ciutadella de Menorca, que es componen del nou Pla General de Ciutadella de Menorca (PG) i del Pla d’Ordenació Detallada (POD) 19-03-201923-04-201928
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per reforma de la Casa del Mar a C/ Marina, 19 11-03-201925-03-20190
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per reforma de local destinat a la venda al detall de menjars preparats a Pça. Sa Font, 3 11-03-201925-03-20190
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra obertura al públic de les Coves de s’Aigo a la urb. Cala Blanca 11-03-201925-03-20190
Rectificació errors detectats en l'Annex I de la normativa del Pla d'Ordenació Detallada (Matrius d'ús del sòl rústic) aprovat inicialment per acord de Ple de 20.12.2018 08-02-201919-03-20190
Aprovació inicial del PGOU de Ciutadella de Menorca 09-01-201919-03-20190
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per museu amb sales d’exposicions i cafeteria a C/Santíssim, 2 – Ca’n Saura Miret 25-02-201912-03-20190
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per a hotel d’interior a C/ Carnisseria, 47 25-02-201912-03-20190
Aprovació inicial de la modificació de la modalitat del sistema de reparcel·lació de la Unitat d’actuació 35 del PGOU de Ciutadella 08-02-201911-03-20190
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per reforma de nau per indústria de marbre i pedra natural a c/ Sabaters, 19 del polígon industrial. 21-02-201908-03-20190
12345678910...
 

Edictes pendents de publicació al BOIB