· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Edictes


Recerca d'edictes per temes o paraula clauTítolData IniciData FiDies
Aprovació inicial del PGOU de Ciutadella de Menorca 09-01-201910-03-201946
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per reforma i canvi d’ús d’edifici per convertir-lo en Hotel d’interior a C/ Sant Sebastià, 9-11 21-01-201904-02-201912
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obres amb projecte consistents en hotel apartaments de 4 estrelles a Via de Circumval·lació, 6 de la Urb. Cala en Bosc. 09-01-201924-01-20191
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i obres amb projecte consistents en acondicionaments de local per magatzem de farmàcia a C/ Eivissa, 54-baixos 09-01-201924-01-20191
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i obres amb projecte consistents en legalització de conversió de dos apartaments en locals i unió a un local a C/ de sa Península, Bloc A de la urb. Son Xoriguer 09-01-201924-01-20191
Expedient a tràmit d’informació pública respecte instal·lació i obres d’ascensor i reformes a l’Hotel Cala Blanca a Av. de Ponent de la urbanització Cala en Blanca, pol. C. 09-01-201924-01-20191
Expedient a tràmit d’informació pública respecte Instal·lació i obres de reforç estructural, piscina i reformes de l’Hotel Cala en Bosch a C/ Via de Circumval·lació de la urbanització Cala en Bosch. 09-01-201924-01-20191
Convocatòria per a l'assignació de l'ús privatiu d'una parcel·la d'hort a l'hort urbà sa Vinyeta dirigida a entitats sense ànim de lucre. 03-12-201803-01-20190
Convocatòria per a l'assignació de l'ús privatiu d'una parcel·la d'hort a l'hort urbà sa Vinyeta dirigida a persones a títol individual 03-12-201803-01-20190
Expedient a tràmit d’informació pública respecte de l’activitat i l’obra per projecte modificat de cafeteria a C/ dels Sabaters, parc. 61/62 i 57bis i part 56 bis 04-12-201819-12-20180
12345678910...
 

Edictes pendents de publicació al BOIB