· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Edictes


Recerca d'edictes per temes o paraula clauTítolOrganismeData IniciData FiDies
Aprovació inicial dels Estatuts i les Bases d’Actuació de la Junta de Compensació de la Unitat d’actuació 35 del PGOU de Ciutadella Ajuntament de Ciutadella06-04-202106-05-202115
Aprovació inicial modificació de l'ordenança fiscal número 30, reguladora de la taxa per ocupació de via pública, en el sentit d'afegir-hi una disposició addicional Ajuntament de Ciutadella25-02-202127-03-20210
Resolució per mitjà de la qual es nomenen en pràctiques a Ciutadella de Menorca les nou persones aspirants aprovades en el procediment especial unificat Ajuntament de Ciutadella18-02-202105-03-20210
Aprovació de l'oferta pública d’ocupació per a l’any 2020 Ajuntament de Ciutadella21-12-202021-01-20210
Informe valoració entrevistes per tal de seleccionar les persones del projecte ocupacional SOIB REACTIVA Ajuntament de Ciutadella03-12-202017-12-20200
Aprovació de l'extensió del termini establert per a resoldre les al·legacions i aprovar definitivament el Catàleg municipal de camins rurals. Ajuntament de Ciutadella03-11-202003-12-20200
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança número 1 reguladora de l'impost sobre béns immobles Ajuntament de Ciutadella31-10-202030-11-20200
Bases i segona convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics per a l’activació i la millora de la qualitat comercial, destinats als establiments d’activitats no essencials, afectats pel Reial decret 463 /2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma Covid-19 Ajuntament de Ciutadella30-09-202028-10-20200
Aprovació inicial de l'expedient per a la imposició i la ordenació de les contribucions especials en el projecte de clavegueram de la urbanització de Cala Morell  11-08-202022-09-20200
Informació pública mutació demanial (expedient 2018/013069)  19-08-202019-09-20200
12345678910...
 

Edictes pendents de publicació al BOIB